บริษัท ยะลากิจการกระจายเสียง จำกัด

ใบอนุญาต กสทช.เลขที่ 11520283

     

   

 

Copyright (C) 2015 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย จังหวัดยะลา บริษัท ยะลากิจการกระจายเสียง จำกัด All rights reserved.

ที่อยู่ 113/1 ถ.รัฐคำนึง ต.สเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000 โทร.073-227098, 081-5987931,081-5994456,086-4882998